تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:
مشهد، خیام 63، نگین 6، پلاک6
آدرس دفتر خیام جنوبی:
مشهد، بلوار خیام جنوبی، نبش خیام جنوبی 9، پلاک 31/1
شماره های تماس:
09025580071 - 09025580070
05137610752 - 05137523711
آدرس کارگاه:
مشهد، بزرگراه شهید چراغچی، چراغچی 55، کشاورز 1، بعد از تقاطع اول
شماره های تماس:
09157580071 - 09157580070
05136904834 - 05136904942