پکیج طراحی آشپزخانه مدرن

ایجاد هارمونی و رعایت اصول فنگ شویی بین ایده های کارفرما و فضای مورد نظر و طراحی متفاوت تا متراژ 20 متر مربع

بها 1.750.000 ریال

ویرایش و تغییرات رایگان تا رضایت مشتری ( بجز تغییر سبک )

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لطفا پلان فضای مورد نظر خود را بارگذاری کنید.
ورودی نامعتبر است
در صورت تمایل برای مطابقت طراحی با فضای مورد نظر، لطفا عکس های خود را بارگذاری کنید.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
عبارت امنیتی کد جدید ورودی نامعتبر است
1,750,000 (ریال)