پکیج الماس

پکیج الماس

طراحی خلاقانه و بروز، رعایت اصول اجرایی و فنگ شویی

تغییر نامحدود

تغییر رنگ نامحدود

تحویل 4 روز کاری

1/200/000 تومان

خرید پکیج

پکیج طلایی

پکیج طلایی

سه بعدی سازی و طراحی ایده ها

تغییر طرح شامل هزینه

تغییر رنگ بدون هزینه

تحویل 3 روز کاری

400/000 تومان

خرید پکیج

ویژه همکار
پکیج نقره ایی

پکیج نقره ایی

سه بعدی سازی ایده های کافرما

تغییر طرح شامل هزینه

تغییر رنگ شامل هزینه

تحویل 2 روز کاری

200/000 تومان

خرید پکیج

پکیج طراحی آشپزخانه مدرن

تماس با پشتیبانی: 70-71 800 55 0902