پکیج طراحی سایر فضاها

طراحی داخلی به ازای هر متر مربع با توجه به:

سبک معماری مورد نظر

سطح درخواست مشتری

کاربری فضا و مساحت پلان

از بهاء 200.000 ریال تا  1.200.000 و با حداقل متراژ 10 متر مربع محاسبه می شود.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لطفا تصویری از اندازه های فضای مورد نظر،برای ما ارسال فرمایید.
ورودی نامعتبر است
در صورت تمایل برای مطابقت طراحی با فضای مورد نظر، لطفا عکس های خود را بارگذاری کنید.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
عبارت امنیتی
کد جدید ورودی نامعتبر است
تماس با پشتیبانی: 70-71 800 55 0902