• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت نوین نورپردازان
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09144087914 - 04134475216
تخصص : خدمات نورپردازی
آذربایجان شرقی: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پویا سبز آذین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09144185102
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
آذربایجان شرقی: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شهر ال جی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 04135236611
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
آذربایجان شرقی: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت مهندسی دقیق پروژه
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09198341027
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
آذربایجان شرقی: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه صالح یاد
مدیر گروه: --
شماره تماس: 04135559285
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
آذربایجان شرقی: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب