• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

نام گروه: دکوراسیون رزاق
مدیر گروه: جناب آقای رزاق
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: بناب
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: چوبین سردشت
مدیر گروه: جناب آقای سعیدزاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: سردشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: فروشگاه صالح یاد
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت مهندسی دقیق پروژه
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکو آس
مدیر گروه: جناب آقای حیدرپور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون نوین
مدیر گروه: جناب آقای مصطفی عابداکرم
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: بناب
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت نوین نورپردازان
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات نورپردازی
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: شهر ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: چوبین سردشت
مدیر گروه: جناب آقای قربانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: مرند
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: کابینتی رزاق
مدیر گروه: جناب آقای رزاق
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: بناب
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: پویا سبز آذین
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: آذربایجان شرقی
مرکز فعالیت: تبریز
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

10