• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

نام گروه: گروه خانه طلایی
مدیر گروه: آقای بانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان غربی
مرکز فعالیت: ارومیه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: ال جی مرکزی شاهین
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: آذربایجان غربی
مرکز فعالیت: ارومیه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه احمدی
مدیر گروه: آقای احمدی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: آذربایجان غربی
مرکز فعالیت: بوکان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: لوازم خانگی خوشبخت
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: آذربایجان غربی
مرکز فعالیت: ارومیه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

2