• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دنا سازه
مدیر گروه: جناب آقای باقری
شماره تماس: 09393722408
تخصص : خدمات حفاظ و نرده
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب و رزین جاوید
مدیر گروه: جناب آقای ناجی
شماره تماس: 09128592059
تخصص : خدمات ساختمانی
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نور البرز
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02636606690
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت آرایه سبز گل آذین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09365822269
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه ترنم
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02636503233
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: زیبا تندیس سورین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09123543283
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
البرز: کرج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب