• گروه اجرایی رایکا

    گروه اجرایی رایکا

    شرکت رایکا در سال 1384 فعالیت خود را با نام توسکا طلایی و مدیریت جناب آقای علی شاکری آغاز کرد و در سال 1389 نام شرکت خود را به رایکا تغییر داد. از فعالیت های اجرایی این شرکت میتوان به اجرای دکوراسیون های اداری ، تجاری، مسکونی و ... و همچنین طراحی و اجرای نما نام برد. این شرکت در طی 15 سال فعالیت مداوم خود از بهترین نیروها برای اجرا، بهترین متریال ها برای کار و بهترین طراحان برای ارائه طرح خود بهره برده است.همچنین تیم رایکا برای اجرای پروژه های خود محدودیت جفرافیایی ندارند و آماده انجام پروژه در هرکجای ایران هستند.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: وود کرافت
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02156390555-09122272521
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: محمودی
مدیر گروه: اسماعیل محمودی
شماره تماس: 09129367530
تخصص : خدمات تزئینات
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوبی آرشیوود
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02133287734 - 09121387233
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: رویال پارتیشن
مدیر گروه: جناب آقای حسن زاده
شماره تماس: 09107500170
تخصص : خدمات MDF
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوبی افرا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02144336965 - 09201364937
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پاژآوا
مدیر گروه: جتاب آقای بابایی
شماره تماس: 02133719729 - 09190086190
تخصص : خدمات نورپردازی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت ایشکاب
مدیر گروه: --
شماره تماس: 0212903715
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون گارن
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02188214574
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پارتیشن اداری واریا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09100640074
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب مهراز
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09120470561
تخصص : خدمات ساختمانی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه طراحی ایوا چوب
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09124205241
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نصب و اجرای حفاظ و نرده استیل زعفرانی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09104771970
تخصص : خدمات حفاظ و نرده
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت کلاسیک
مدیر گروه: جناب آقای انتظاری
شماره تماس: 09308002022
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع خانه الماس
مدیر گروه: جناب آقای علیپور
شماره تماس: 02156932731
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پنج و هفت دکور
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09391654683
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: Lidoma (لیدوما)
مدیر گروه: جناب آقای سراج
شماره تماس: 02177815652
تخصص : خدمات تزئینات
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه مهندسی هرنو
مدیر گروه: سرکار خانم فخرایی
شماره تماس: 09120345840
تخصص : خدمات ساختمانی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت فیت
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02146851111 - 09123439419
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: قدس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و دکوراسیون داخلی ایروکو
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02122719163 - 09128091820
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ویترین دکور
مدیر گروه: --
شماره تماس: 0218398074
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پارتیشن اداری نفیس کاران
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02632776606 - 09392601944
تخصص : خدمات دکوراسیون اداری
تهران: قدس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گالری نقش برجسته سیمرغ
مدیر گروه: جتاب آقای حسین وند
شماره تماس: 09165303881
تخصص : خدمات تزئینات
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت مهرچوب آویژه
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02188203153
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه صنعتی مازارلند
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09121759872
تخصص : خدمات ساختمانی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون و معماری کلبه سبز
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09123389133
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: طراحی پاسار
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09122400998
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوبافرم
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09128900394
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: راه بند راشا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09192114314
تخصص : خدمات حفاظ و نرده
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: لوازم خانگی یورولایت
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09123166047
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون پاسارگارد
مدیر گروه: جناب آقای آریایی
شماره تماس: 09129171575
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوب کده
مدیر گروه: جناب آقای غفاری
شماره تماس: 09193209317
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: مدرن کناف
مدیر گروه: جناب آقای بیدگلی
شماره تماس: 02136288461
تخصص : خدمات سقف
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: 30Tablo
مدیر گروه: جناب آقای علیخانی
شماره تماس: 09121000872
تخصص : خدمات رنگ و نقاشی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: علیرضا رضوی
شماره تماس: 09330716760
تخصص : خدمات طراحی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت کورین ثامن
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02146851111 - 09123439419
تخصص : خدمات صفحات کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و طراحی داخلی متین کیا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02122665345 - 09121712791
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت هیمان
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02188200129 - 09126851406
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه نورپردازی پیشگام
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02144460400
تخصص : خدمات نورپردازی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پارتیشن شاددل
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09126852502
تخصص : خدمات ساختمانی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت بارمان چوب
مدیر گروه: --
شماره تماس: 02122599338
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون پارسه نوین
مدیر گروه: بهمن کیا رستمی
شماره تماس: 02122850522
تخصص : خدمات ساختمانی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و صفحات کورین پترا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09127072152
تخصص : خدمات صفحات کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: بازرگانی ایران سبز
مدیر گروه: احمد علیکی
شماره تماس: 02188745767
تخصص : خدمات سنگ
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع فلزی کاوه
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09107500527
تخصص : خدمات حفاظ و نرده
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت کیمیا (لکورینا)
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09121230566
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: جناب آقای حسین زاده
مدیر گروه: جناب آقای حسین زاده
شماره تماس: 09121951584
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: جناب آقای قرنیز
مدیر گروه: جناب آقای قرنیز
شماره تماس: 09126036849
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه هنری آرته
مدیر گروه: هادی کریمی
شماره تماس: 09051296952
تخصص : خدمات رنگ و نقاشی
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تک کورین
مدیر گروه: رضا علیکی
شماره تماس: 09129467459
تخصص : خدمات صفحات کابینت
تهران: تهران
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب