• گروه اجرایی رایکا

    گروه اجرایی رایکا

    شرکت رایکا در سال 1384 فعالیت خود را با نام توسکا طلایی و مدیریت جناب آقای علی شاکری آغاز کرد و در سال 1389 نام شرکت خود را به رایکا تغییر داد. از فعالیت های اجرایی این شرکت میتوان به اجرای دکوراسیون های اداری ، تجاری، مسکونی و ... و همچنین طراحی و اجرای نما نام برد. این شرکت در طی 15 سال فعالیت مداوم خود از بهترین نیروها برای اجرا، بهترین متریال ها برای کار و بهترین طراحان برای ارائه طرح خود بهره برده است.همچنین تیم رایکا برای اجرای پروژه های خود محدودیت جفرافیایی ندارند و آماده انجام پروژه در هرکجای ایران هستند.

    مشاهده مجری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: گروه تولیدی خانه سبز
مدیر گروه: جناب آقای توکلی
شماره تماس: 09378334459
تخصص : خدمات تزئینات
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: گروه اجرایی رایکا
مدیر گروه: علی شاکری
شماره تماس: 09151541193
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تاپس
مدیر گروه: جناب آقای نجاری
شماره تماس: 09153775010
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: لوستر ستاره شهر
مدیر گروه: --
شماره تماس: 05132236541
تخصص : خدمات تزئینات
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه حمید
مدیر گروه: --
شماره تماس: 05138488425
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آس تین
مدیر گروه: محمود گل پرور
شماره تماس: 09152164142
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نوین پاژ
مدیر گروه: ناصر روستایی
شماره تماس: 09150167778
تخصص : خدمات درب و پنجره
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و سازه MDF احمدیان
مدیر گروه: جناب آقای احمدیان یزدی
شماره تماس: 09155219163
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: جناب آقای قاسمی
شماره تماس: 09150062691
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنعت سبز
مدیر گروه: علیرضا عطار
شماره تماس: 09358891769
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: مهدی سعیدی
شماره تماس: 091528948888
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: صنایع چوب منصور
مدیر گروه: ناصر بیابانی
شماره تماس: 09023281908
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: تایباد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پارس
مدیر گروه: مصطفی غفوری
شماره تماس: 09151180522
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: آرتین دیزاین
مدیر گروه: رضا آخوند زاده
شماره تماس: 09151230850
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
نام گروه: Unique brothers
مدیر گروه: محمد باقر حسین زاده
شماره تماس: 09335059686
تخصص : خدمات سقف
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: MDF سازان ارژن
مدیر گروه: امیر شرفی
شماره تماس: 09155150235
تخصص : خدمات MDF
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب رضایی
مدیر گروه: حسن رضایی
شماره تماس: 09153588417
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت آتیه ساز آرین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09355712282
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون صدف
مدیر گروه: جناب آقای رضا زاده
شماره تماس: 09159344590
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: گناباد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: مجتبی کشاورز
شماره تماس: 09370442669
تخصص : خدمات تزئینات
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: جناب آقای مهدی قره داغی
شماره تماس: 09151182464
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: توس
مدیر گروه: مسعود غلامی
شماره تماس: 09156923740
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب نبیری
مدیر گروه: جناب آقای نبیری
شماره تماس: 09358944217
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: مهدی درودی
شماره تماس: 091599028280
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: برادران مساحتی
مدیر گروه: مهدی مساحتی
شماره تماس: 09155178511
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ام دی کو
مدیر گروه: محمد عبدوس
شماره تماس: 09159147902
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: سناتور
مدیر گروه: امید رمضانپور
شماره تماس: 09153384003
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: کابینت مدرن
مدیر گروه: جناب آقای محفوظی
شماره تماس: 09054862681
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: تربت جام
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پرشین دکور
مدیر گروه: جمناب آقای بیدشال
شماره تماس: 09305802094
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: تربت حیدریه
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت مدرن
مدیر گروه: جناب آقای خیاط
شماره تماس: 09155820320
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: لوازم خانگی کلور
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09355712282
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
خراسان رضوی: نیشابور
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه معماری آداک
مدیر گروه: محمود حائری زاده
شماره تماس: 05138448109
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: برند سبز
مدیر گروه: جناب آقای ملازاده
شماره تماس: 09304800781
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب کلاسیک
مدیر گروه: جناب آقای فرخی
شماره تماس: 09394509048
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: پاسارگارد کابین
مدیر گروه: جناب آقای هنری
شماره تماس: 09105761902
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کیمیا صنعت
مدیر گروه: مرتضی عباسی
شماره تماس: 09151133502
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: سبک نو
مدیر گروه: مهدی رهنما
شماره تماس: 09152982229
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آریا
مدیر گروه: نادر رسولی
شماره تماس: 09156143141
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: مدرن
مدیر گروه: امید وحیدی
شماره تماس: 09153129010
تخصص : خدمات دکوراسیون اداری
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب ابتکار
مدیر گروه: محمدرضا صیفی
شماره تماس: 09153070130
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
خراسان رضوی: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب