• گروه اجرایی رایکا

    گروه اجرایی رایکا

    شرکت رایکا در سال 1384 فعالیت خود را با نام توسکا طلایی و مدیریت جناب آقای علی شاکری آغاز کرد و در سال 1389 نام شرکت خود را به رایکا تغییر داد. از فعالیت های اجرایی این شرکت میتوان به اجرای دکوراسیون های اداری ، تجاری، مسکونی و ... و همچنین طراحی و اجرای نما نام برد. این شرکت در طی 15 سال فعالیت مداوم خود از بهترین نیروها برای اجرا، بهترین متریال ها برای کار و بهترین طراحان برای ارائه طرح خود بهره برده است.همچنین تیم رایکا برای اجرای پروژه های خود محدودیت جفرافیایی ندارند و آماده انجام پروژه در هرکجای ایران هستند.

نام گروه: دکوراسیون دکو دارچوب
مدیر گروه: آقای بایکی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: تربت حیدریه
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون کاریستا کابین
مدیر گروه: آقای رضا خوشنواز آرین
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: صنایع چوب و ام دی اف اسماعیلی
مدیر گروه: آقای اسماعیلی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: گناباد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: شرکت آتیه ساز آرین
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: صنعت سبز
مدیر گروه: علیرضا عطار
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون پارسه
مدیر گروه: آقای
تخصص: مجری تخصصی غرفه فروشگاهی
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: آنا درب
مدیر گروه: آقای حسین زاده
تخصص: خدمات درب و پنجره
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: گروه ایده آل
مدیر گروه: آقای ناصر روستایی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: سبک نو
مدیر گروه: مهدی رهنما
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: کیمیا صنعت
مدیر گروه: مرتضی عباسی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: کوپر
مدیر گروه: رضا آخوند زاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون آلفا چوب
مدیر گروه: جناب آقای مهندس احمدنژاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: پارس
مدیر گروه: مصطفی غفوری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

نام گروه: --
مدیر گروه: مهدی درودی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: صنایع چوب نبیری
مدیر گروه: جناب آقای نبیری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

49