• گروه خدمات برشکاری آنلاین نجارپلاس

    گروه خدمات برشکاری آنلاین نجارپلاس

    گروه خدمات برشکاری آنلاین نجارپلاس، به مدیریت آقای مهندس احمد احمدنژاد فعالیت خود را با طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و ساخت انواع اکسسوری های داخلی، لونه پت و ... شروع کرده، در حال حاضر با به کارگیری ایده نوین برش کاری آنلاین، محاسبه تعداد ورق مقدار و متراژ خدمات فاکتور بر اساس برش کاری دلخواه پرداخت به صورت اعتباری و در محل خرید ورق و یراق ،تحویل در محل پروژه توسط اپلیکیشن نجارپلاس آماده خدمات رسانی به مجریان دکوراسیون داخلی می باشد.

نام گروه: گروه خدمات برشکاری آنلاین نجارپلاس
مدیر گروه: آقای احمد احمدنژاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون گلیار
مدیر گروه: آقای گلیار
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون جامی
مدیر گروه: آقای حسین جامی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون مصطفی زاده
مدیر گروه: آقای مصطفی زاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون فرزاد جعفری
مدیر گروه: آقای فرزاد جعفری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون آلفا چوب
مدیر گروه: جناب آقای مهندس احمدنژاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون مرتضی عباسی
مدیر گروه: آقای مرتضی عباسی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون رامین فتاحی
مدیر گروه: آقای رامین فتاحی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون محمد علیزاده
مدیر گروه: آقای محمد علیزاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون فرزاد جعفری
مدیر گروه: آقای فرزاد جعفری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون نیکزاد
مدیر گروه: آقای نیکزاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون امیر امیری
مدیر گروه: آقای امیر امیری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون امیر نجاری
مدیر گروه: آقای امیر نجاری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون محمدزاده
مدیر گروه: آقای علی محمدزاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

نام گروه: دکوراسیون شادمان
مدیر گروه: آقای شادمان
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان رضوی
مرکز فعالیت: مشهد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

49