• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی نارون
مدیر گروه: آقای میرزائی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان شمالی
مرکز فعالیت: جاجرم
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه چشم انداز
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: خراسان شمالی
مرکز فعالیت: بجنورد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوتک
مدیر گروه: آقای رضارسالتی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: خراسان شمالی
مرکز فعالیت: بجنورد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

3