• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه زیارتی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 023333549211
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
سمنان: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آتلیه معماری پازل
مدیر گروه: سرکار خانم میرشمس
شماره تماس: 09127324412
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
سمنان: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: الکتروآلفا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 027332331917
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
سمنان: شاهرود
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: سرکار خانم جعفری
شماره تماس: 09214416918
تخصص : خدمات طراحی
سمنان: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب