• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت آکاجو
مدیر گروه: آقای معین رضوانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: سمنان
مرکز فعالیت: شاهرود
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: سرکار خانم جعفری
تخصص: خدمات طراحی
استان فعالیت: سمنان
مرکز فعالیت: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: الکتروآلفا
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: سمنان
مرکز فعالیت: شاهرود
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آتلیه معماری پازل
مدیر گروه: سرکار خانم میرشمس
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: سمنان
مرکز فعالیت: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه زیارتی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: سمنان
مرکز فعالیت: سمنان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات