• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون اهورا
مدیر گروه: جناب آقای اصغری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: سیستان و بلوچستان
مرکز فعالیت: زاهدان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و دکوراسیون قصر چوب
مدیر گروه: جناب آقای خوشرو
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: سیستان و بلوچستان
مرکز فعالیت: زاهدان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

2