• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوب و صنعت تاک
مدیر گروه: محمد صادق پور
شماره تماس: 09176076833
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گاردن مارکت
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09176056005
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران
مدیر گروه: --
شماره تماس: 07132231952
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب نگین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09354390878
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه حمیدی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 07132355218
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: راه پله فلزی خم فارس
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09171073014
تخصص : خدمات حفاظ و نرده
فارس: شیراز
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب