• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی انزو
مدیر گروه: آقای امیرعلی خلج آزاد
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: قزوین
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکو دیزاین
مدیر گروه: جناب آقای قاسمی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: قزوین
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت علیرضا
مدیر گروه: آقای رحیمی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: آبیک
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: سرویس مجهز فیلیپس
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: قزوین
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: گروه تاک وود
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: تاکستان
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه نجفی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: قزوین
مرکز فعالیت: قزوین
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

6