• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت کتابی
مدیر گروه: آقای کتابی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قم
مرکز فعالیت: قم
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه تکتم
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: قم
مرکز فعالیت: قم
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون چوبینو
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: قم
مرکز فعالیت: قم
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تجهیزات مدرن آشپزخانه آدلان
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: قم
مرکز فعالیت: قم
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

4