• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آرون چوب
مدیر گروه: جناب آقای موسوی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: لرستان
مرکز فعالیت: خرم آباد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ال جی اکبری
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: لرستان
مرکز فعالیت: خرم آباد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: دکوراسیون شاهوردی
مدیر گروه: جناب آقای شاهوردی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: لرستان
مرکز فعالیت: خرم آباد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دنیای ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: لرستان
مرکز فعالیت: بروجرد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت چیدمان
مدیر گروه: جناب آقای مهدی فاضلی
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: لرستان
مرکز فعالیت: نورآباد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

5