• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت تجارت سبز
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: تنکابن
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: آمل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای معصوم پور
مدیر گروه: جناب آقای معصوم پور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: طبیعت سازان
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: سلمانشهر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران پلاس
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: نور
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه اینترنتی رام گل
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: رامسر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوبی سازه
مدیر گروه: جناب آقای میرزاپور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات