• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع ام دی اف پازل بابل
مدیر گروه: جناب آقای عباس تبار
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: کابینت روژان
مدیر گروه: جناب آقای محمد رستمی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: رامسر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی اسماعیلی
مدیر گروه: جناب آقای اسماعیلی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: ساری
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه داوودی ام دی اف
مدیر گروه: جناب آقای داوودی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: نکا
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه اینترنتی رام گل
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: رامسر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوبی سازه
مدیر گروه: جناب آقای میرزاپور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون آوا
مدیر گروه: جناب آقای رضوی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: تنکابن
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: پارمیس کابین
مدیر گروه: جناب آقای خم کده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: ساری
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کناف رمضانی
مدیر گروه: جناب آقای رمضانی
تخصص: خدمات سقف
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: عباس آباد
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت تجارت سبز
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: تنکابن
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: آمل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای معصوم پور
مدیر گروه: جناب آقای معصوم پور
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه صنعتی آقای فوقانی
مدیر گروه: جناب آقای فوقانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: تنکابن
محدوده فعالیت: سطح شهر

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب و ام دی اف حسین
مدیر گروه: جناب آقای شفیقی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: محمودآباد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: جهان کابین
مدیر گروه: جناب آقای خشنودی فر
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: ساری
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: طبیعت سازان
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: سلمانشهر
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران پلاس
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: مازندران
مرکز فعالیت: نور
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

15