• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت تجارت سبز
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09121276343
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
مازندران: تنکابن
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: چوبی سازه
مدیر گروه: جناب آقای میرزاپور
شماره تماس: 09114574719
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
مازندران: بابل
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه ال جی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01144256442
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
مازندران: آمل
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: طبیعت سازان
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09199832662
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
مازندران: سلمانشهر
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران پلاس
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01144512266
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
مازندران: نور
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه اینترنتی رام گل
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09112908526
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
مازندران: رامسر
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب