• 13

    13

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون داخلی سناتور
مدیر گروه: آقای احمد امامی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مرکزی
مرکز فعالیت: دلیجان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: گروه باران ام دی اف
مدیر گروه: آقای سید میلاد شریفی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مرکزی
مرکز فعالیت: اراک
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت اشپزخانه
مدیر گروه: حجت رباطمیلی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مرکزی
مرکز فعالیت: اراک
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت و دکوراسیون
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: مرکزی
مرکز فعالیت: اراک
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

4