• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون مشتاق
مدیر گروه: آقای مشتاق
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: هرمزگان
مرکز فعالیت: بندرعباس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران دانشمند شعبه 2
مدیر گروه: --
تخصص: تمامی موارد
استان فعالیت: هرمزگان
مرکز فعالیت: بندرعباس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: تهویه مطبوع ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: هرمزگان
مرکز فعالیت: بندرعباس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

3