• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه دکوراسیون داخلی تاک وود
مدیر گروه: جناب آقای طاهرخانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: همدان
مرکز فعالیت: ملایر
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه ثامن
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: همدان
مرکز فعالیت: همدان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: جناب آقای حمیدی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: همدان
مرکز فعالیت: نهاوند
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گلدیران مرکزی حاجیلو
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: همدان
مرکز فعالیت: همدان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

4