• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب گلدن
مدیر گروه: آقای نادری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: چهارمحال و بختیاری
مرکز فعالیت: بروجن
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوپارس
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: چهارمحال و بختیاری
مرکز فعالیت: شهر کرد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب طاها
مدیر گروه: آقای آدینه
تخصص: خدمات MDF
استان فعالیت: چهارمحال و بختیاری
مرکز فعالیت: سامان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه علیمردانی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: چهارمحال و بختیاری
مرکز فعالیت: فارسان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

4