• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب میرزایی
مدیر گروه: آقای میرزایی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: کردستان
مرکز فعالیت: سنندج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه نادر
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: کردستان
مرکز فعالیت: سنندج
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ناسا الکتریک
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: کردستان
مرکز فعالیت: بانه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

3