• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه آکاژو
مدیر گروه: جناب آقای منتظری
شماره تماس: 09133973254
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
کرمان : کرمان
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه معماری و طراحی منظر
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09129338575
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
کرمان : کرمان
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: جناب آقای دره کردی
شماره تماس: 09176096272
تخصص : خدمات ساختمانی
کرمان : کرمان
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آکام
مدیر گروه: جناب آقای صادقی
شماره تماس: 09134782377
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
کرمان : کرمان
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب