• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فرنام
مدیر گروه: جناب آقای حاجی محمدی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: کرمانشاه
مرکز فعالیت: کرمانشاه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
نام گروه: کهریزی مهرداد
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: کرمانشاه
مرکز فعالیت: کرمانشاه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ایران
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: کرمانشاه
مرکز فعالیت: کرمانشاه
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات