• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون لوتوس
مدیر گروه: آقای خودکار قمسری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گرگان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای ملودی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گنبد کاووس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ملی کابین
مدیر گروه: آقای محمدزاده
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گنبد کاووس
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای عظیمی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گنبد کاووس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب ملچ
مدیر گروه: آقای تورانی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: مینودشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

5