• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای ملودی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گنبد کاووس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: آقای عظیمی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: گنبد کاووس
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات