• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون شرمساری
مدیر گروه: آقای شرمساری
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: وودن باکس
مدیر گروه: آقای میلاد فرجی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: ماسال
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دفتر معماری سکنج
مدیر گروه: --
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دفتر طراحی ایده
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات ساختمانی
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه پیرا
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کناف کامران
مدیر گروه: آقای بهارمنش
تخصص: خدمات کف - دیوار
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: صنایع چوب و ام دی اف هانی
مدیر گروه: آقای پورملا
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: لاهیجان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه دکوراسیون داخلی سعید
مدیر گروه: آقای حسینی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نوین سازه مهدیار تالش
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات ساختمانی
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: تالش
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: خانه هوشمند آلفا
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات ساختمانی
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گل سرخ
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: گلستان
مرکز فعالیت: لاهیجان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: کابینت آرته
مدیر گروه: آقای الیاس طالبی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: لاهیجان
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: راشا گستر شمال
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات ساختمانی
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ویستا وین
مدیر گروه: --
تخصص: خدمات درب و پنجره
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: زهرا رمضانی
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه آکاجو وود
مدیر گروه: آقای اسماعیل مقدسی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: گیلان
مرکز فعالیت: بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

16