• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: راشا گستر شمال
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01333334815 - 09376889522
تخصص : خدمات ساختمانی
گیلان : رشت
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نوین سازه مهدیار تالش
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09115629055 - 01344239575
تخصص : خدمات ساختمانی
گیلان : تالش
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: خانه هوشمند آلفا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01334233
تخصص : خدمات ساختمانی
گیلان : بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گل سرخ
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01342337185
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
گیلان : لاهیجان
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: ویستا وین
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09121902719 - 01333580055
تخصص : خدمات درب و پنجره
گیلان : رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: --
مدیر گروه: زهرا رمضانی
شماره تماس: 09361152785
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
گیلان : رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دفتر معماری سکنج
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09118328385 - 09350556743
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
گیلان : رشت
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دفتر طراحی ایده
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09118813824 - 01344434289
تخصص : خدمات ساختمانی
گیلان : بندر انزلی
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: فروشگاه پیرا
مدیر گروه: --
شماره تماس: 01333243645
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
گیلان : رشت
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب