• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دکوراسیون مروتی
مدیر گروه: آقای مروتی
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نمایشگاه مرکزی ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: گروه ثابت سازان
مدیر گروه: مجتبی کریمی-رضا غفاریان
تخصص: تمامی موارد
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت کامیار الکترونیک
مدیر گروه: --
تخصص: محوطه بیرونی، فضای سبز
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دنیای ال جی
مدیر گروه: --
تخصص: لوازم خانه و آشپزخانه
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

مشاهده جزئیات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: خدمات کابینت کارینو
مدیر گروه: جناب آقای دهقان
تخصص: دکوراسیون داخلی و کابینت
استان فعالیت: یزد
مرکز فعالیت: یزد
محدوده فعالیت: سطح استان

مشاهده جزئیات

5