• مجریان برتر استان

    مجریان برتر استان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: شرکت کامیار الکترونیک
مدیر گروه: --
شماره تماس: 09137087339
تخصص : محوطه بیرونی، فضای سبز
یزد : یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: خدمات کابینت کارینو
مدیر گروه: جناب آقای دهقان
شماره تماس: 09137238169
تخصص : دکوراسیون داخلی و کابینت
یزد : یزد
محدوده فعالیت: سطح استان

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: نمایشگاه مرکزی ال جی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 03537249884
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
یزد : یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
نام گروه: دنیای ال جی
مدیر گروه: --
شماره تماس: 03537241701
تخصص : لوازم خانه و آشپزخانه
یزد : یزد
محدوده فعالیت: سراسر ایران

ادامه مطلب