پرداخت سفارشی

در این بخش می توانید مبالغ اعلام شده به صورت تلفنی و یا غیر حضوری را آنلاین پرداخت نمایید.

مبلغ :
1,000,000 (ریال)
پرداخت آنلاین